Innholdsstrategi - Hvilke type innhold skaper en verdi, et resultat og en vekst?

Oppdatert: 7. jan. 2020

Innholdsstrategi går ut på at alt av innhold som publiseres skal ha en hensikt, eller et tydelig mål. Du ønsker mest sannsynlig at innholdet du lager skal gi resultater eller engasjere følgerne, ikke sant?


Innholdsstrategi


Analyser data for å se hva som funker - Noe innhold funker veldig bra, og noe funker ikke så bra. Ved å analysere innhold kan du få en indikasjon på hvilket innhold som skaper mest engasjement og verdi for følgerne. Deretter utarbeider du innhold ut i fra dataene du har analysert.


Bruk innhold som funker på nytt - Du har gjerne analysert data og funnet ut hvilke type innhold som funker. Et godt tips er å bruke dette innholdet på nytt, men husk å fornye innholdet. Lag en ny vinkling, ta med flere viktige punkter og bruk gjerne et nytt bilde.


Hva er formålet med innholdet ditt?- Skal innholdet ditt skape en verdi? Eller føre til et resultat? Kanskje du vil bygge på din merkevare og oppnå en vekst? Punktene som er beskrevet over bør være ditt mål, men du kommer til å produsere innhold med forskjellige formål. Under gjennomgår jeg tre ulike formål, som har til felles å lage innhold som bygger på din merkevare, øker ditt salg og skaper en verdi.RESULTATER

"Å HENVISE TIL RESULTATER HANDLER OM Å BYGGE DIN MERKEVARE"Et resultat bygger på din merkevare, og er noe av det mest salgsfremmende innholdet du deler. Å henvise til fornøyde kunder øker din troverdighet, tillit hos dine kunder og viser at du har ekspertise innen ditt fagfelt.


Et eksempel på resultatbasert innhold kan være et resultat kunden har oppnådd ved hjelp av dine tjenester/produkter. Et eksempel som jeg kan trekke frem fra min bedrift er design av blant annet logo, visittkort og gavekort. Når jeg har et ferdigtrykt produkt som jeg har designet så kan jeg poste bilde for å vise frem resultatet.


Et resultat kan også være en melding fra en fornøyd kunde, eller en kundeanmeldelse som du har mottatt på for eksempel Google eller Facebook.ÅPENHET

"ÅPENHET HANDLER OM Å VÆRE EKTE OG YDMYK"
Å være åpen, ærlig og ekte er den enkleste måten å bygge tillit på, som igjen vil bygge din merkevare. Du kan for eksempel fortelle om din reise og utvikling, og hvor din karriere startet. Kanskje du har opplevd noe som har vært en utfordring på veien til suksess? Gjerne forklar en situasjon som du synes var utfordrende og hvordan du snudde situasjonen til noe positivt. På denne måten kan du på en genuin måte være åpen og ærlig som mest sannsynlig vil føre til i at flere vil kunne relatere seg til lignende situasjoner.
VERDI


"VERDI HANDLER OM Å MOTIVERE, PÅVIRKE OG OVERFØRE DIN KUNNSKAP TIL FØLGERNE"


Innholdet i kategorien verdi er med på skape en vekst som skal motivere, lære og påvirke følgerne. Her skal du vise din ekspertise og prøve å tilby følgerne et nytt perspektiv. Det kan være en kreativ løsning på noe. For eksempel ovenfor har jeg laget en post som handler om tips knyttet til video på Instagram. Jeg har valgt å ta skjermbilde av hvordan du kan velge bilde som du ønsker skal forhåndsvise på videoen din. Deretter har jeg redigert dette inn i en iPhone, med tekst: Tips: VIDEO. Ideen bak å dele tips til følgerne er å overføre nyttig og interessant innhold.

Et annet eksempler på innhold som skaper en verdi er å gjengi fakta eller statistikk fra ditt fagfelt.Jeg håper du fikk flere gode tips og råd knyttet til innholdsstrategi, og ikke minst at du ble motivert til å lage godt innhold.

Lykke til!